"Specijalna edukacija i rehabilitacija"
ISSN 1452-7367

Izdanja za 2011. godinu


Specijalna edukacija i rehabilitacija
izdanje br.1 za 2011. godinu

ISSN 1452-7367 Vol. 10, br. 1. 2011.

 

 

Specijalna edukacija i rehabilitacija
izdanje br.2 za 2011. godinu

ISSN 1452-7367 Vol. 10, br. 2. 2011.

 

 

Specijalna edukacija i rehabilitacija
izdanje br.3 za 2011. godinu

ISSN 1452-7367 Vol. 10, br. 3. 2011.

 

 

Specijalna edukacija i rehabilitacija
izdanje br.4 za 2011. godinu

ISSN 1452-7367 Vol. 10, br. 4. 2011.

 

 

 

 

Uređivački odbor

Glavni i odgovorni urednik:
Doc. dr Vesna Vučinić

Uređivački odbor:

Prof. dr Milica Gligorović
Prof. dr Nadica Jovanović-Simić
Prof. dr Vesna Žunić-Pavlović
Prof. dr Svetlana Slavnić
Prof. dr Danijela Ilić-Stošović
Mr Slobodanka Antić

Međunarodni uređivački odbor:
Doc. dr Mira Cvetkova-Arsova, Univerzitet u Sofiji „St. Kliment Ohridsky”, Bugarska,
Prof. dr Igor Leonidovič Trunov, Akademik Ruske akademije prirodnih nauka, Rusija,
Prof. dr Zora Jačova, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodije” Skoplje, Makedonija,
Prof. dr Viviana Langher, Univerzitet „La Sapienza”, Rim, Italija
Prof. dr Tina Runjić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Dr Ingrid Žolgar Jerković, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Prof. dr Vassilis Argyropoulos, Univerzitet u Tesaliji, Grčka

 

Kontakt info